Home

kuni websaayiti Mana Hojii Abbaa Alangaa Aanaa cooraa Botor.

Waa’ee websaayticha.

Wwebsaaytin mana hojii aabbaa alangaa aanaa Cooraa botor websaayti mana hojii abbaa alangaa godina Jimmaa walin walitti hidhaminsaan kan banamee yommuu ta’u websaayti kenya irratti heeraafii seeroota biyyaafi naannoo kenya haala salphaatti argamu. http://www.mhaagj.org

law is the highest product of human mind

cisero

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website with WordPress.com
Get started